Japanse duizendknoop

Check uw tuin op aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop.

Hierbij namens het bestuur een verzoek om uw tuin te checken op Japanse duizendknoop. Enerzijds om u voor deze verwoestende plant te waarschuwen, anderzijds om in kaart te brengen of en waar de plant groeit in onze wijk. Voor zover wij weten nog niet in de prive tuinen en dat willen wij graag zo houden.
 
De Japanse duizendknoop wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. bron: Wageningen University
 
In het publieke groen in Laren groeit, cq woekert sinds enige tijd de Japanse duizendknoop. Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. De potentiële schade kan erg groot zijn. 
 
Ook in onze wijk groeit inmiddels Japanse duizendknoop op een aantal plaatsen zoals het veldje bij de Herdershoeve. Voor zover ons bekend groeit de Japanse duizendknoop alleen nog op “publiek” terrein en is deze nog niet doorgedrongen tot onze tuinen. De duizendknoop kan o.a. worden verspreid door gemeentelijke grasmaaiers. 
 
Het BPV bestuur heeft het probleem van de Japanse duizendknoop afgelopen zomer met een brief en begin februari in een gesprek met de wethouders Van Midden en de Groot, onder de aandacht van de gemeente gebracht en om maatregelen gevraagd. Dit om te voorkomen dat de Japanse duizendknoop zich ook in onze tuinen gaat vestigen met alle gevolgen van dien. 
 
Vooralsnog houdt de gemeente de boot af en doet niets. Zie het recent in de raad besproken Groenbeleidsplan. https://laren.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c8ba2406-9763-4e5d-a951-570f24fdcfb7. De gemeente wijst op dit moment ook naar plekken die niet aan de gemeente toebehoren waar de plant zou groeien. 
 
Het bestuur van de BPV wil de gemeente tot actie zien te bewegen door de gemeente te wijzen op haar aansprakelijkheid. Voor dat wij dit doen willen we vaststellen of de Japanse duizendknoop inderdaad niet voorkomt in onze tuinen. Als dat inderdaad zo is, zullen we de gemeente aansprakelijk stellen voor toekomstige verspreiding van de Japanse duizendknoop in onze tuinen. 
 
U hoeft alleen te reageren indien u zeker weet of denkt dat er sprake is van Japanse duizendknoop in uw tuin. 
 
Dank voor uw medewerking, 
 
Bestuur BPV Westerheide

Vergelijkbare berichten