Organisatie

De organisatie van BPV Westerheide in Laren

Missie

De Buurt Preventie Vereniging (BPV) ondersteunt het proces van bewustwording en betrokkenheid van de bewoners van De Westerheide met de focus op veiligheid en leefbaarheid van onze woonomgeving. Het bestuur draagt zorg voor informatie, advisering, communicatie richting buurtbewoners, voert overleg en komt op voor belangen van buurt richting overheden en andere instanties.
Samen met o.a. de gemeente of politie wordt gewerkt aan effectieve communicatie, relevante voorlichting en een gezamenlijke betrokkenheid van de buurt/leden ter voorkoming van schade door onveiligheid, criminaliteit en omgevingsaanpassingen.

Werking van het bestuur

Het bestuur van de BPV Westerheide in Laren wordt gekozen door de leden. Tenminste 1x per jaar komt de bestuurssamenstelling op de reguliere ledenvergadering aan de orde. Hier worden alle leden per email voor uitgenodigd. Meestal is dit in april.Primaire richtlijnen voor het bestuur zijn de statuten en het huishoudelijk reglement.

Taken van de BPV

Het bestuur van BPV-Westerheide heeft de volgende taken:
 
  • Zorgen voor het levendig houden van de BPV en haar doelstellingen onder de leden.
  • Contact onderhouden met overheden en opkomen voor het buurtbelang.
  • Contact onderhouden met de politie (2-maandelijks overleg en daarnaast in geval van inbraken in de wijk).
  • Contact onderhouden met andere BPV’s in Laren om beleid af te stemmen, informatie uit te wisselen en waar nodig gezamenlijk standpunten te bepalen.
  • Contact onderhouden met Gooiland Beveiliging over de wijze van invulling van hun dienstverlening.
  • Organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering en borrel.

De bestuursleden


Michiel Kuyp, voorzitter
Evert Lammers, penningmeester
Daphne Cieraad, secretaris

Communicatiemiddelen

Het bestuur van BPV-Westerheide heeft de volgende middelen:

. email – via de email worden leden ten minste maandelijks op de hoogte gehouden van veiligheidsissues van de wijkagent.
. whatsapp – via een whatsapp groep kunnen leden direct in contact komen met elkaar voor belangrijke veiligheidsaangelegenheden.
. facebook – een facebook groep van de Westerheide biedt gelegenheid voor alle leden om leuke ‘buurtfeitjes’ met elkaar te delen.
. jaarvergadering – eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering georganiseerd waar alle leden welkom zijn. Datum, tijdstip, locatie en agenda wordt per mail aan de leden toegestuurd.
. borrels – ten minste jaarlijks worden buurtborrels, winter bbq’s georganiseerd.
Elkaar onder gezellige omstandigheden ontmoeten en bijpraten komt de veiligheid en sfeer in onze wijk ten goede. Ook hiervan worden alle leden op tijd op de hoogte gebracht.

Nog geen lid van de BPV-Westerheide?